HUMAN RESOURSE MASTERY – NGHỆ THUẬT LÀM CHỦ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

Chia sẻ:

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

– Các CEO, Chủ doanh nghiệp, Giám đốc hay Quản lý mong muốn phát triển khả năng Quản trị nhân sự của mình.

– Các trưởng đội nhóm, team leader, chuyên viên

– Bất kỳ ai mong muốn tìm hiểu và học tập kinh nghiệm về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

KHÓA HỌC NÀY SẼ GIÚP CHO CÁC HỌC VIÊN

  • MỤC TIÊU 1: Lên chiến lược và kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp
  • MỤC TIÊU 2: Hoạch định và lên sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự cho công ty
  • MỤC TIÊU 3: Phân công nhiệm vụ, chức năng và mô tả công việc chi tiết cho toàn công ty
  • MỤC TIÊU 4: Thực thi chiến lược, kế hoạch và chính sách nhân sự thông qua việc thực hiện các chức năng chính của nhân sự trong doanh nghiệp như tuyển dụng, lựa chọn, sắp xếp, đánh giá, đào tạo và phát triển, tiền lương, khen thưởng và kỷ luật, và chế độ cho người lao động.
  • MỤC TIÊU 5: Xây dựng văn hoá cho doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tham gia khóa học này bạn sẽ học được:

SỐ 1: Tại sao làm chủ quản trị nhân sự giúp bạn có được cơ nghiệp?

SỐ 2: Chiến lược và kế hoạch nhân sự

– Chiến lược và kế hoạch kinh doanh là cơ sở để xây dựng chiến lược và kế hoạch nhân sự
– Xây dựng sơ đồ cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp
– Phân công chức năng, nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
– Mô tả công việc của mỗi vị trí trong bộ máy tổ chức nhân sự

SỐ 3: Tổ chức thực hiện công tác quản trị nhân sự:

– Tuyển dụng và lựa chọn
– Sắp xếp nhân sự
– Đánh giá xếp loại
– KPI – cơ sở để trả lương, thưởng và nâng cao năng suất lao động
– Chính sách lương, thưởng và phụ cấp
– Khen thưởng và kỷ luật (Cây cậy và củ cà rốt)
– Luân chuyển, nâng bậc, nâng ngạch, nâng chức
– Đào tạo và phát triển
– Chế độ phúc lợi cho người lao động

SỐ 4: Văn hoá doanh nghiệp

– Sứ mệnh doanh nghiệp
– Tầm nhìn doanh nghiệp
– Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
– Quy tắc ứng xử đạo đức trong doanh nghiệp
– Các quy định về trang phục, lễ nghi và cờ phướn trong doanh nghiệp
– Những quy tắc bất thành văn trong doanh nghiệp

 

>> CẬP NHẬT LỊCH SỰ KIỆN HUMAN RESOURSE MASTERY GẦN NHẤT TẠI ĐÂY.

>> XEM THÊM CÁC SỰ KIỆN KHÁC TRONG NĂM TẠI ĐÂY.

Chia sẻ:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn