SỰ KIỆN NĂM 2023

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Success Business School, TS. Tô Nhật còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước, phù hợp với mục đích, định hướng và kỳ vọng về hiệu quả đào tạo của từng đơn vị.

Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được xây dựng phù hợp với mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Yêu cầu đào tạo