QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

MBA - Quản trị doanh nghiệp bài bản, hiện đại

MBA IN 2 DAYS 17-18/09/2021 9:00 - 19:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
MBA IN 2 DAYS 16-17/10/2021 9:00 - 19:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
MBA IN 2 DAYS 11-12/10/2021 9:00 - 19:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ

BIZ KINGDOM - Xây dựng đế chế kinh doanh

LÃNH ĐẠO

LĐCH - Lãnh đạo chuyển hóa

LC21 DAYS - Huấn luyện lãnh đạo 21 ngày

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

FM - Quản trị tài chính chuyên sâu

HRM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

COACHING 1 - 1

PLATINUM - CLB DOANH NHÂN PLATINUM

SỰ KIẾN KHÁC

LTC - Luật thành công

Luật thành công 21/09/2021 21:00 - 22:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
Luật thành công 28/09/2021 21:00 - 22:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
Luật thành công 05/10/2021 21:00 - 22:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
Luật thành công 12/10/2021 21:00 - 22:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
Luật thành công 19/10/2021 21:00 - 22:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ
Luật thành công 26/10/2021 21:00 - 22:30 Tài liệu ĐĂNG KÝ

KHKD - Lập kế hoạch kinh doanh

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Success Business School, TS. Tô Nhật còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước, phù hợp với mục đích, định hướng và kỳ vọng về hiệu quả đào tạo của từng đơn vị.

Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được xây dựng phù hợp với mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Yêu cầu đào tạo