COACHING VỚI tiến sĩ
TÔ NHẬT

THỰC CHIẾN, CHUYÊN SÂU, THÔI THÚC BẠN
VÀ CÔNG TY BẠN LÊN MỘT TẦM CAO MỚI.
ĐƯA KINH DOANH VÀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN LÊN MỘT TẦM CAO MỚI!

Cố vấn 1-1 trực tiếp bởi Tiến sĩ Tô Nhật được thiết kế đặc biệt nhằm giúp bạn với vai trò là chủ doanh nghiệp, mở rộng và phát triển tối đa tài năng của mình. Bạn sẽ nhận được một bản kế hoạch hành động để:

– Tối đa hóa những cơ hội đột phá kinh doanh,  tạo chiến lược phát triển kinh doanh bền vững dựa trên những lợi thế đặc biệt của bạn.

– Áp dụng các chiến lược và công cụ bài bản trong quản trị và phát triển doanh nghiệp để bạn tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa tiềm năng của bạn. Tất cả những chiến thật và công cụ này được chính TS. Tô Nhật và Tập đoàn AMACCAO phát triển và áp dụng thành công.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA COACHING 1-1 VỚI TS. TÔ NHẬT

KẾHOẠCH HÀNH ĐỘNG

Một kế hoạch hành động rất cụ thể và hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp bền vững và giúp bạn có được sự thịnh vượng về tài chính, cân bằng cuộc sống hạnh phúc của người doanh nhân.

NHẬN DIỆN TRỞ NGẠI

Chỉ ra cho bạn những cản trở, thách thức mà bạn cần phải vượt qua, cần phải thay đổi để đạt được các nấc thang mục tiêu của mình.

TẬP TRUNG SỨC MẠNH

Tập trung vào những lĩnh vực chính yếu và đưa ra giải pháp, chiến thuật và công cụ quản trị bài bản, thực dụng và thực tiễn để nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn.

QUẢN TRỊ BÀI BẢN

Tạo ra bộ khung quản trị bài bản và chủ doanh nghiệp có thể sử dụng bộ khung thành công này như công thức nhân bản cho việc mở rộng đế chế kinh doanh của mình.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Hãy tìm ra được lý do lớn hơn cả giá trị đồng tiền, vượt lên trên tiền để bạn phấn đấu, chiến đấu vì nó. 

Tô Nhật

Thông tin chi tiết, vui lòng gọi:

0963.79.4411

X