@successbusiness.com.vn

GỬI THÔNG TIN

Đăng ký thông tin tại đây

KHÓA HỌC LEADERSHIP MASTERY
Làm chủ nghệ thuật lãnh đạo

Thời gian: 8:00 - 20:00 ngày 14/06/2020
Địa điểm: KS Lakeside, 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, HN