THỦ TRƯỞNG NÀO, PHONG TRÀO ĐÓ

THỦ TRƯỞNG NÀO, PHONG TRÀO ĐÓ

Tôi dành ra một tuần hai lần vào 7h sáng để trao đổi và giải đáp online trực tiếp các câu hỏi của các anh chị em học viên khóa học Leadership Coaching 21 – Lãnh đạo thành công 21 ngày liên tục. Những thói quen để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc được tôi sắp xếp,...
X