HÃY HOÀN THÀNH PHIẾU KHẢO SÁT NÀY ĐỂ CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP NHẤT VỚI BẠN

GỬI THÔNG TIN

1. Bạn đang kinh doanh sản phẩm gì?

2. Những khó khăn gặp phải trong quá trình kinh doanh (BÁN HÀNG)

3. Mong muốn của bạn khi tham dự chương trình đào tạo